Meine Depots:

 

 

3M – 28 Stück a 165,96€

 

Alphabet – 1 Stück a 933,72€

 

Imperial Brands – 200 Stück a 21,86€

 

AT & T – 156 Stück a 27,30€

 

Instone Real Estate – 225 Stück 17,02€

 

CISCO SYSTEMS – 79,57 Stück a 37,91€

 

CVS Health – 43 Stück a 47,18€

 

Disney – 33,54 Stück a 115,77€

 

PBB – 700 Stück a 8,86€

 

Fuchs Petrolub – 120 Stück a 33,92€

 

Johnson & Johnson – 32 Stück a 119,50€

 

E.ON – 430 Stück a 9,40€

 

MüRück – 19,23 Stück a 211,99€

 

Shell – 500,92 Stück a 19,97€

 

SAP – 31,57 Stück a 112,10€

 

SIXT – 130 Stück a 51,46€

 

Unilever – 72,76 Stück a 52,71

 

Bristol Myers Squibb – 80 Stück 50,86€

 

Airbus – 67 Stück a 58,35€

 

Carnival – 100 Stück a 12,96€

 

Realty Income – 88 Stück a 53,72€

 

Tripadvisor – 62 Stück a 17,49€

 

Gazprom – 204 Stück a 4,89€

 

Microsoft – 7 Stück a 138,02€

 

Wells Fargo – 160 Stück a 22,56€

 

Mastercard – 12 Stück a 260,49€

 

STAND 07.08.2020